Địa điểm ăn chơi

Đăng lúc : 2015-09-30 11:15:32


GIỚI THIỆU

Dịch vụ sẽ cung cấp thông tin về các địa điểm ăn chơi nổi tiếng và có chọn lọc giúp bạn có thêm nhiều gợi ý cho cuộc sống thêm thú vị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để đăng ký dịch vụ, soạn tin:

CHOI gửi tới 9212

MIỄN PHÍ 01 ngày sử dụng khi đăng ký (áp dụng cả với tái đăng ký)

Hủy đăng kí, soạn OFF CHOI gửi tới 9212

Để được trợ giúp miễn phí, soan TG gửi 9212

Gía cước sau miễn phí: 2.000đ/ngày

(Click để đăng kí dịch vụ) Đăng ký