Tư vấn gia đình

Đăng lúc : 2015-09-30 11:16:59


 

GIỚI THIỆU

Dịch vụ sẽ cung cấp các thông tin tư vấn liên quan đến gia đình giúp bạn có cuộc sống gia đình tốt hơn.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để đăng ký dịch vụ, soạn tin:

GIA gửi tới 9212

MIỄN PHÍ 01 ngày sử dụng khi đăng ký (áp dụng cả với tái đăng ký)

Hủy đăng kí, soạn OFF GIA gửi tới 9212

Để được trợ giúp miễn phí, soan TG gửi 9212

Gía cước sau miễn phí: 2.000đ/ngày

(Click để đăng kí dịch vụ) Đăng ký